16 grudnia 2019
  • 16 grudnia 2019

Nota prawna

Facebook Profile photo Przez w 29 stycznia 2017 0 720 Views

Portal SmartfonArena.pl ma charakter informacyjny, żadna jego część nie może być kopiowana i publikowana bez pisemnej zgody wydawcy, wszystkie materiały są chronione prawem autorskim, zaś informacje nie będące autorską treścią są opatrzone źródłem.

Dane osobowe przesłane do SmartfonArena.pl są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Wydawca oraz redakcja SmartfonArena.pl nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione podczas korzystania z portalu oraz za treści stron, z których można uzyskać dostęp do niniejszej strony.

Wydawca SmartfonArena.pl zastrzega sobie prawo do edycji niniejszej noty prawnej w dowolnym momencie.

Zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, autorzy serwisu oświadczają, że dane zawarte i prezentowane w serwisie są prawidłowe, aczkolwiek informujemy, że mogą zawierać błędy i być nieprawdziwe. Dane w serwisie pochodzą z ogólnodostępnych źródeł, nie są w żaden sposób autoryzowane ani sprawdzane przez producentów urządzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do producentów urządzeń ani żadnych innych osób prawnych czy fizycznych. Użytkownicy serwisu korzystają i wykorzystują prezentowane w nim dane i informacje wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Ani serwis SmartfonArena.pl ani jego właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za żadne ewentualne szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z niniejszego serwisu WWW, z wykorzystania informacji w nim zawartych, błędnych lub nieścisłych danych o telefonach, nawet jeżeli o możliwości wyniknięcia takich szkód zostali poinformowani.

Wszelkie użyte w serwisie mGSM.pl nazwy firm oraz ich loga / znaki firmowe są / mogą być prawnie chronionymi znakami handlowymi lub firmowymi. Użyte zostały na stronach niniejszego serwisu albo za zgodą właścicieli praw, albo jedynie w celach identyfikacji.

Serwis SmartfonArena.pl jest niezależny od jakiejkolwiek sieci telefonii komórkowej czy też producentów telefonów komórkowych i innych urządzeń. Serwis nie reprezentuje interesów sieci komórkowych ani producentów urządzeń.